Filmovi

“Hramovi, srebrne votivne pločice, ikone sačuvane u crkvama, muzejima i domovima pomoraca kao i brodovi koji su u prošlosti nosili ime Svetog Spiridona…”

„Kamera istražuje kompleksnu tvorevinu, jednu od najlepših i najčvršćih tvrđavnih sistema na Mediteranu, sastavljenu od niza utvrda, bastiona, kazamata, kula i odvojenih tvrđava…”

“… Lepenski Vir, paleolitsko nalazište na obali Dunava, potvrda je da je tamošnja kultura pre devet milenijuma imala razvijene društvene odnose, arhitekturu i umetnost.”

„Prema podacima UNESKO-a, oko 60% ukupnog kulturnog nasleđa sveta se nalazi u Italiji a od toga polovina u Firenci!”