ENU

LOGO ENUugasi svetloEkologija Nauka Umetnost – E.N.U. je udruženje koje je nastalo 2008 godine. Od svog osnivanja uspešno je realizovalo više desetina eminentnih projekata u oblasti umetnosti i kulture, nauke i ekoloških pitanja i potreba, koji su imali afirmativni efekat na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

 

 

Odredbe iz Statuta

  • Udruženje Ekologija Nauka Umetnost – E.N.U. povezuje ugledne pojedince radi zalaganja za očuvanje i unapređenje svesti o ekologiji, nauci i umetnosti kao osnovnim ljudskim potrebama.
  • Radi ostvarenja ovih ciljeva E.N.U. se zalaže za uspostavljanje vredonosnih standarda u umetničkom stvaralaštvu, nauci i uspostavljanju standarda za održivu zaštitu prirodne sredine.
  • E.N.U. saradjuje sa drugim institucijama, organizacijama i samostalno radi na projektima koji afirmišu nauku, ekologiju i umetnost na lokalnom, regionalnom, državnom i medjunarodnom nivou.

 

Adresa:

Ekologija Nauka Umetnost – E.N.U.

Šekspirova 9
21000 Novi Sad, AP Vojvodina, Republika Srbija

Predsednik udruženja
Dr Dragan Stojmenović