Uncategorized

Ekstravagantni genije

Dokumentarni film “Ekstravagantni genije – nežni ujak: Nikola Tesla prepiska s rodbinom” je medijski ekskluzivitet koji prikazuje poslednjeg živog čoveka koji se susreo sa Nikolom Teslom. Osamdesetpetogodišnji Teslin unuk po sestrinoj liniji Vilijam Terbo (Trbojević), nativni amerikanac, premijerno ispoveda o svom odnosu genijalca sa užom porodicom koji je veoma uticao na njegov naučni i praktični rad.